31.spominski pohod »Pekre, 23. maj 1991«

Pekre 21. maj 2022.Prijeten spomladanski dan je že v ranem jutru obeta pravi spominski praznik. 32.let je že minilo od nepozabnih dogajanj, ki so Pekre, idilično naselje pod obronki mogočnega Pohorja, njegove prebivalce in posebej prvo generacijo šolajočih se bodočih častnikov slovenske vojske zapisali v zgodovino.

V Pekrah je Maribor rekel, da ima dovolj nadvlade jugo armadnega škornja in da bo z vsem bitjem in žitjem branil svojo državo, demokratično Slovenijo.

TD Pekre, častniki, vojni veterani in mestna občina Maribor so pr

ipravili spominski dan. Začelo se je s 31.spominskim pohodom »Pekre, 23. maj 1991«  od Peker do vojašnice in  Kadetnice ter nazaj in sklenilo  z večerno proslavo.

Scroll to Top