Delo OZVVS Maribor v mandatnem obdobju 2024 – 2028

Delo OZVVS Maribor z novim vodstvom je steklo po Zboru veteranov, ki je bil sklican 21. marca 2024 kot  programsko – volilni zbora članstva v prostorih Izobraževalnega centra Pekre. Vabilu na Zbor veteranov OZVVS Maribor so se odzvali tudi gostje: predsednik ZVVS Ladislav Lipič, Vladimir Maher- predsednik POZVVS VŠP, Danilo Muršec iz OZSČ Maribor, Kristjan Stergar predstavnik LD Malečnik.

Na zboru, ki ga je  vodilo delovno predsedstvo  Igor Pahor, Željko Barbarič in Boris Pavalec ter Verifikacijska komisija v sestavi: Mišo Frajzman, Zlatko Hrženjak in Ivan Vršič, Volilna komisija: Alojz Simonič, Franc Lajnšič  in Zinka Kožuh. Overitev zapisnika so zaupali Milan Lovrenčič in Albin Žvajker, zapisnik je vodila Ilka Riedl smo pregledali opravljeno delo in poslovanje OZVVS Maribor v minulem letu, izvolili novo in odločali o delu ter finančnih načrtih za leto 2024.

Predsednik OZVVS Branko Trglec je je pred iztekom mandata poročal o delu OZVVS Maribor v leto 2023, finančno poslovanje v minulem letu je predstavila Ilka Riedl, Igor Pahor je podal poročilo nadzornega odbora, Branko Vadlja pa je poročal v imenu častnega razsodišča.

Na volilnem delu Zbora članov OZVVS  Maribor je na tajnem glasovanju za predsednika OZVVS Maribor za mandatno obdobje 2024 – 2028 z večino glasov izvoljen Miran Fišer, za podpredsednika Boris Pavalec , za sekretarko Ilka Riedel, člani predsedstva so postali Željko Barbarič , Andrej Bedjanič , Mišo Frajzman , Jože Jagodnik , Franc Lajnšič , Zlatko Partlič , Alojz Simonič, Branko Trglec , Jože Žunkovič.

Nadzorni odbor OZVVS Maribor bo v mandatnem obdobju 2024 – 2028 deloval v sestavi: Igor Pahor, Zinka Kožuh in Bruno Kremavc. Častno razsodišče OZVVS Maribor bo delovalo v sestavi Branko Vadlja, Aleksander Strnad in Milan Lovrenčič.

Na Zboru je bil sprejet tudi program dela OZVVS Maribor s finančnim načrtom za leto 2024 s poudarkom na izvajanju tradicionalnih oblikah dela za negovanje spomina na vojno za Slovenijo, domoljubja, za uveljavitev statusnih in socialnih pravic članov, sodelovanje s sosednjimi veteranskimi in domoljubnimi organizacijami, župani Občin našega območja, z mladimi, s Slovensko vojsko in drugimi subjekti, ki podpirajo delovanje veteranske organizacije in spoštujejo dosežke vojne za Slovenijo 1991. Prizadevali si bomo vzpodbujati družabno življenje veteranov skozi klubsko, športno in kulturno angažiranje članov.

Na prvem sestanku vodstva OZVVS Maribor, ki je bil 11. aprila 2024 smo poleg odborov in komisij, ki jih je vzpostavil Zbor veteranov, imenovali še Komisijo za odnose z javnostjo, Komisijo za šport in rekreacijo ter Komisijo za priznanja OZVVS Maribor.

Med težiščne naloge v aprilu in maju smo zapisali:

 • predstavitev OZVVS Maribor na spletni strani, za revijo Veteran in Večerovo prilogo Štajerc,
 • udeležba na Glavne zboru ZVVS 6. 4. Laško: Boris Pavalec, Igor Pahor, Bruno Kremavc in Miran Fišer
 • zaznamovanje dneva zastave 7. 4. 2024 z udeležbo delegacije OZVVS Maribor
 • udeležba na spominski prireditvi Pekre:
 • sodelovanje v pripravah na zaznamovanje obletnice »Pekrski dogodki« na odboru za spominskem pohodu Pekre in sestanku na MOM za pripravo proslave Pekre.
 • udeležba na pohodu Braniteljev meje Kog – Središče ob Dravi Ormož 20. 4. 2024, udeleženci: Milan Lovrenčič, Franc Lajnšič, Agata Šenveter, Zlatko Hrženjak  in Miran Fišer

 

Mednarodno sodelovanje:

 • udeležba na spominski v izvedbi veleposlaništva R Azerbaijan v Novi Gorici, 7 maj 2024.
 • veteranske športne igre Ptuj 11. 5.
 • prireditev ob dnevu veterana na GEOSS  17. 5.
 • otvoritev razstave vojnih odlikovanj, Dan veterana 17. 5. 2024 Pekre,
 • Pekrski dogodki 18. 5. 33. SPOMINSKI POHOD V SOBOTO, 18. MAJA 2024 OB 11.00 URI
 • Udeležba na prireditvi SV ob dnevu odprtih vrat VGM  18. 5.
 • Tematski razgovor o Pekrskih dogodkih  (uskladiti s proslavo in pohodom),
 • Spominski dan OZVVS Maribor 23. 5.
 • Udeležba na koncertu BIG – BAND Orkestra SV, 23. maj 2024 Pekre,
 • Pohod OZVVS  Ruše 25. maj 2024

Šport:

 • Udeležba na strelskih tekmovanjih z zračno puško v Rušah 19. aprila 2024,
 • strelski turnir v preciznem streljanju s pištolo v Melju 18. aprila 2024
 • Udeležba na Veteranskih športnih igrah VŠP Videm pri Ptuju 11. maj 2024

Foto: Milan Lovrenčič

Scroll to Top