Načrt dela OZVVS Maribor za leto 2011

ZAP. ŠT. AKTIVNOST – NALOGA DATUM/KRAJ

IZVEDBE

NOSILEC -SODELUJE
    JAN., FEB., MAR. 2011  
1 Delo komisije za pripravo in izdajo ALMANAHA »NEUKLONLJIVI MARIBOR«

–         Predlog: obvezno po vsaki seji P OZVVS Mb

–         Sklic komisije po potrebi

–         Druge oblike

Stalna naloga  

Predsednik komisije, predsednik OZVVS Mb

2 Udeležba na proslavi

»Osankarica 2011«

Sob.,08.01.2011

 

P OZVVS Mb

7 udelež.

3

 

Udeležba na proslavah ob kulturnem prazniku Tor., 08.02.2011

MOM, obč. Duplek, Starše, Rače-Fram,Mi

Klavž nDp,Hoče-Sliv.

P OZVVS Mb
4 Dogovori z župani občin za pogodbe o sofinanciranju OZ in sodelovanju/doniranju pri izdaji knjige Neuklonljivi Maribor!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–         Miklavž nDp, Hoče – Slivnica

 

–         Rače – Fram

 

–         Duplek

 

–         MOM

 

–         Starše

 

Tor.,21.12.2010, MOM

pri žup.  Kanglerju

– dogovor prispevek za knjigo, sofinanciranje le-te, podpora za spomenik-podžupan _________, župan MOM slavnostni govornik na proslavi v Skokah;

 

__.01.2011, Miklavž, Hoče

__.02.2011, Rače-Fram

 

__.02.2011, Duplek

 

__.02.2011, Maribor

 

__.02.2011, Starše

 

Korošec,preds.,

Kremavc, Kores, podpredsednika

 

 

Predsednik, podpredsednika in posamezni člani P OZVVS Mb

 

Takoj dogovoriti termine za pogovore z župani in realizirati pogodbe in druge dogovore.

Odg. osebe določene na 1. seji P OZVVS Mb v l. 2011.

 

5 Čestitka veterankam in družinskim članicam veteranov OZVVS Mb ob prazniku Dnevu žena Tor., 08.03.2011, Radio Mb Predsednik OZVVS Mb
6 Seja P OZVVS Mb

Priprava na LPK OZVVS MB

 

 

Pred LPK v marcu 2011 Predsednik OZVVS Mb, ost. člani P in preds. NO
7 Letna programska konferenca OZVVS Mb

 

 

Pet.,18.03.2011 Predsednik, predsedstvo
    APRIL  2011  
8 Krajši pohod, družabno srečanje

ali pomladanski izlet

 

April/okolica Mb

ali izlet ______

Predsednik, predsedstvo

 

9 Udeležba na proslavah ob 27. aprilu – dnevu upora in spominskem dnevu MO Maribor Po načrtu občin:

MOM, Duplek,

Hoče-Slivnica,

Rače-Fram, Miklavž nDp in  Starše

 

Predsednik, predsedstvo,

    MAJ 2011  
10 Sodelovanje na prireditvah ob Dnevu SV __.05.2011

po načrtu organiz.

SV, MO RS, 72.br.SV, PDRIU
11

 

Udeležba ob Dnevu odprtih vrat VGM __.05.2011

po načrtu organiz

Predsedstvo
12 Obeležitev Pekrskih dogodkov – pohod, proslava

 

 

Sob.,21.05.2011 Predsednik, predsedstvo
    JUNIJ 2011  
13 Tiskovna konferenca

–         popularizacija veteranske dejavnosti,

–         izdaja knjige NEUKLONLJIVI MARIBOR

–         vetereranska problematika

  Predsednik,

člani P OZVVS Mb,

in OO za pripravo in izdajo knjige

14

 

Tezenska Dobrava

–         otvoritev spominskega parka vsem vojakom iz 1. in 2. svetovne vojne, padlim in umrlim na območju Maribora

 

–         odkritje spominskega obeležja na zelenici bivše meljske vojašnice ob 20 obletnici osamosvojitvene vojne za Slovenijo

 

   

Predsednik, predsedstvo

15 Udeležba na 14. trad. šahovskem turnirju OZSČ Mb – »Malečnik 2011«

 

V čet. ali pet., 02. ali 03.06.2011/vabilo Predsednik KŠR

 

16 Junijsko srečanje veteranov ob 20. obletnici vojne za Slovenijo na LC Mb

 

Sob.,11.06.2011 Predsednik,

OO JSV/LC Mb

17 Udeležba na pomladanskem veteranskem izletu Sob., __.06.2011 Predsednik, predsedstvo
18 Udeležba na proslavi »Dneva državnosti« po  občinah 24. – 25.06.2011

MOM, Duplek,

Hoče-Slivnica,

Rače-Fram, Miklavž nDp

Predsednik, predsedstvo
    JULIJ 2011  
19 Srečanje veteranov dveh generacij – Limbuško nabrežje

 

 

Sobota, 02.07.2011 Predsednik,

predsedstvo

20

 

 

Udeležba na pohodu »Triglav 2011« Od 09. do 11.07.2011 Predsednik,

predsedstvo

    SEPTEMBER 2011  
21 Trad. veteranski piknik OZVVS Mb

 

Za lokacijo zadolžena Milena Kores in Mišo Frajzman

 

  Predsednik,

SD Veteran,

predsedstvo,

 

    OKTOBER 2011  
22

 

 

 

 

Udeležba na jesenskem veteranskem izletu

 

 

  Predsednik, predsedstvo
23 Izdelava načrta dela in finančnega načrta OZVVS Mb za leto 2011 Do 31.10, 2011

Seznanitev občin

MOM, Duplek,

Hoče-Slivnica,

Rače-Fram, Miklavž nDp in  Starše

Predsednik, predsedstvo
    NOVEMBER 2011  
24 Udeležba na žalnih slovesnostih ob

Dnevu mrtvih

 

20.10. – 01.11.2011, v skladu z načrti

MOM, Duplek,

Hoče-Slivnica,

Rače-Fram, Miklavž nDp in  Starše

Predsednik, predsedstvo

ćlani

 

    DECEMBER 2011  
25

 

Zadnja – razširjena seja P OZVVS Mb   Predsednik
Zap. št. AKTIVNOST – NALOGA

SPLOŠNE NALOGE

DATUM/KRAJ

IZVEDBE

NOSILEC -SODELUJE
26 Ažuriranje članske evidence OZVVS Mb

 

 

Stalna naloga Predsednik,

predsedstvo

27 Delo komisije za pripravo in izdajo knjige  »NEUKLONLJIVI MARIBOR«

–         Predlog: obvezno po vsaki seji P OZVVS Mb

–         Sklic komisije po potrebi

–         Druge oblike

Stalna naloga  

Predsednik komisije, predsednik OZVVS Mb

28 Seje predsedstva OZVVS Mb

 

 

1 x mesečno oz. po potrebi, možnost tudi korsepondenčne seje Predsednik
29 Sodelovanje predsednika ali z njegove strani pooblaščene – ga člana (-ice) predsedstva na sejah mestne koordinacije, organov ZVVS, PO ali drugih organov; Sodelovanje člana komisije za SFO na rednih in izrednih sejah. Po načrtu organov, ki sklicujejo tovrstne sestanke Predsednik,

člani predsedstva

30 Priprava in poskus objave prispevkov članov predsedstva in ostalih članov OZVVS Mb v glasilu ZVVS – Veteran

 

 

Za člane predsedstva

obvezen vsaj en prispevek letno (po sklepu s 1. seje P OZVVS Mb)

Predsednik
31 Organiziranje športnih tekmovanj v streljanju z MKP, pištolami in revolverji različnih kalibrov, zračno puško, šahu, ruskem kegljanju, metu šol, bombe/cilj,.. Po načrtih

KŠR OZVVS Mb

Predsednik KŠR
32 Ažuriranje in urejevanje normativnih aktov OZVVS Mb (spremembe statuta, poslovnika, pravilnikov)

 

 

stalna naloga Predsednik,

predsedstvo

33 Urjenje in udeležba praporščakov na proslavah (lokalnih, državnih) in pogrebnih slovesnostih skozi vse leto Predsednik,

predsedstvo

34 Sodelovanje s sosednjimi OZVVS iz sestava VŠ Pokrajine Po načrtih sosednjih OZVVS (VŠ Pokrajina) Predsednik
35 Udeležba članstva na POHODIH (štirje)

 

 

 

po načrtu organiz po načrtu organizatorja

Predsednik,

predsedstvo,

preds. KŠR

 

36 Sodelovanje z vojnim muzejem v Logatcu,

Janezom Švajncerjem

 

 

Stalna naloga,

po dogovoru

Predsednik
 

 

 

     

Pripravil v skladu s sprejetimi dopolnitvami na 1. redni seji P OZVVS Mb v l. 2011:
Bruno Kremavc, podpredsednik OZVVS Maribor
za organizac. zadeve

Scroll to Top