Načrt dela OZVVS Maribor za leto 2016

AKTIVNOST – NALOGA DATUM/KRAJ IZVEDBE NOSILEC -SODELUJE
JAN 2016
Dogovori z župani občin za pogodbe o sofinanciranju OZ (MOM. Hoče-Slivnica, Miklavž nDp, Duplek, Rače – Fram, Starše) Stalna naloga, glede na dogovorjene termine nadaljevanje tudi v FEB in MAR 2016 Predsednik, podpredsednika & ost. člani P OZVVS Mb
Udeležba na proslavi

»Osankarica 2016«

Sob.,09.01. Predsednik, podpredsednika & ost. člani P in praporčak OZVVS Mb
FEB 2016
Udeležba na proslavah ob kulturnem prazniku (MOM. Hoče-Slivnica, Miklavž nDp, Duplek, Rače – Fram, Starše) Vodstvo in članstvo OZVVS Mb
Priprave na Letni zbor (programsko -volilni) OZVVS Mb (redna seja P OZVVS Mb) Predsednik, ost. člani P, preds. NO OZVVS Mb
MAR 2016
Čestitka veterankam in družinskim članicam veteranov OZVVS Mb ob prazniku Dnevu žena 08.03., Radio Maribor Predsednik
Aktivnejše priprave na jubilejno junijsko srečanje veteranov OZVVS Mb ob 25. Obletnici vojne za Slovenijo na Letalskem centru Maribor (občina Miklavž nDp);

*Ena od točk obravnave na vsaki seji POZVVS Mb – Priprave na jub. jun. srečanje veteranov OZVVS Mb na LC Mb

Obdobje:

marec- junij’16

Predsednik, ost. člani P OZVVS Mb & Organizacijski odbor za pripravo in izvedbo jub. junijskega srečanja veteranov OZVVS Mb na LC Mb
APR 2016
Udeležba članstva na proslavah ob 27. aprilu – dnevu upora in spominskem dnevu MOM Po načrtu občin

MOM. Hoče-Slivnica, Miklavž nDp, Duplek, Rače – Fram, Starše

Predsednik, predsedstvo
Letni programsko volilni zbor OZVVS Mb

( občni zbor )

Udeležba delegatov OZVVS Mb na GZ ZVVS

Miklavž, pet.., 11.03.

Ob 18. uri v Domu kulture

Ptuj, (Dornava)

02.04.

Predsednik

Vabilo ZVVS na GZ, gradivo

IX. Šarhov pohod ( po poteh Pohorskega bataljona

Ormoški pohod

23.04.

April

MAJ 2016
Sodelovanje na prireditvah ob Dnevu SV __.05.

po načrtu organiz./vabilo

SV, MO RS, 72.br. SV, CVŠ
Udeležba ob Dnevu odprtih vrat VGM __.05. Predsedstvo
Obeležitev Pekrskih dogodkov – spominski pohod, nogometni turnir, proslava Sob.,21.05. Predsednik, predsedstvo
Ruški pohod Sob., 28.05.
JUN 2016
Udeležba na 18. tadicionalnem šahovskem turnirju OZSČ Mb➔««Malečnik 2016 v ŠK Malečnik Čet., 02.06 Bruno Kremavc
Lenarški pohod/Maistrov pohod

Pomladanski izlet

Sob., 04.06.

N Sob.11.06.

Junijsko srečanje veteranov ob 25. obletnici vojne za Slovenijo na LC Mb Sob.,18.06. OO JSV/LC Mb

  • Preds. J. Žunkovič
  • Ppreds. B. Kremavc
  • Ost. člani OO JSV/LC Mb
Udeležba na proslavi »Dneva državnosti« po občinah 24. – 25.06.2011

MOM, Duplek,

Hoče-Slivnica,

Rače-Fram, Miklavž nDp

Predsednik, predsedstvo
JUL 2016
Udeležba delegacije OZVVS Mb na jubilejni proslavi na Gomili pri Kogu ob 25. Obletnici vojne za Slovenijo Sob., 02.07.

Vabilo OZVVS Ormož

Predsednik
AVG 2016
Ribiško tekmovanje veteranov, Ptuj Sob., 07.06. KŠR
Tradicionalni hitropotezni šahovski turnir OZVVS Mb (max. 16 igralcev) Čet., KŠR
SEP 2016
Jesenski veteranski piknik Predsednik, predsedstvo
Srečanje veteranov dveh generacij/DOZ Pekre Sob.,10.09.
Pohod na Jugovo domačijo Ned.; ________ Sodelovanje z Enoto OZSČ Mb – Slivnica
OKT 2016
Jesenski veteranski izlet
Izdelava predloga načrta dela in predloga finančnega načrta OZVVS Mb za leto 2017 Do 31.10.

Seznanitev občin

MOM, Duplek,

Hoče-Slivnica,

Rače-Fram, Miklavž nDp in Starše

Predsednik, predsedstvo
NOV 2016
Udeležba na žalnih slovesnostih ob

Dnevu mrtvih

20.10. – 01.11.2011, v skladu z načrti

MOM, Duplek,

Hoče-Slivnica,

Rače-Fram, Miklavž nDp in Starše

Predsednik, predsedstvo

ćlani

DEC 2016
Udeležba članstva OZVVS Mb na

Pohodu » Po poteh soške fronte 2016«

Običajno 1. soboto v dec
Zaključna – razširjena seja P OZVVS Mb Predsednik
AKTIVNOST – NALOGA

SPLOŠNE NALOGE

DATUM/KRAJ

IZVEDBE

NOSILEC -SODELUJE
Ažuriranje članske evidence OZVVS Mb Stalna naloga Predsednik,

predsedstvo

Seje predsedstva OZVVS Mb 1 x mesečno oz. po potrebi, možnost tudi korepondenčne seje Predsednik
Sodelovanje predsednika ali z njegove strani pooblaščene – ga člana (-ice) predsedstva na sejah mestne koordinacije, organov ZVVS, PO ali drugih organov;. Po načrtu organov, ki sklicujejo tovrstne sestanke Predsednik,

člani predsedstva

Priprava in poskus objave prispevkov članov predsedstva in ostalih članov OZVVS Mb v glasilu ZVVS – Veteran

in drugih medijih

Za člane predsedstva

obvezen vsaj en prispevek letno

Predsednik
Organiziranje športnih tekmovanj v streljanju z MKP, pištolami in revolverji različnih kalibrov, zračno puško, šahu, ruskem kegljanju, metu šol, bombe/cilj,.. Po načrtih

KŠR OZVVS Mb

Predsednik KŠR
Ažuriranje in urejevanje normativnih aktov OZVVS Mb (spremembe statuta, poslovnika, pravilnikov) stalna naloga Predsednik,

predsedstvo

Urjenje in udeležba praporščakov na proslavah (lokalnih, državnih) in pogrebnih slovesnostih V skladu z načrti in dogovori Predsednik,

predsedstvo

Sodelovanje s sosednjimi OZVVS iz sestava VŠ Pokrajine Po načrtih sosednjih OZVVS (VŠ Pokrajina) Predsednik
Udeležba članstva na POHODIH po načrtu organiz po načrtu organizatorja Predsednik,

predsedstvo,

preds. KŠR

Tiskovne konference

Nadaljevanje zbiranja (pridobivanja) zapisov , člankov, dokumentov iz časa osamosvojitvene vojne za Slovenijo (različne strukture)

stalna naloga Predsednik,

predsedstvo

 

Dopolnitev predloga LND OZVVS Mb

Bruno Kremavc, podpredsednik OZVVS Maribor

 

Sre., 09.12.2015

 

Predsednik OZVVS Maribor

Anton KOROŠEC

Scroll to Top