Pismo predsednika ZVVS

Spoštovani predsedniki, spoštovani sekretarji, spoštovani člani predsedstva in delovnih teles in spoštovani člani Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo!

Pred dnevi, natančneje 16. aprila 2024, se je na svoji prvi seji sestal Sekretariat Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Sklenili smo, da vas o tem prvem formalnem dejanju sekretariata v novem mandatu informiramo s posebnim obvestilom ter tako posebej izpostavimo, da je vaša informiranost o tem, kaj in kakšne aktivnosti izvajamo v naši krovni organizaciji, izrednega pomena. Ne samo zaradi tega, da ste zgolj formalno seznanjeni, da smo aktivni, pač pa da so vam informacije v pomoč pri vašem delu, še posebej pri načrtovanju nalog in usklajevanju aktivnosti z drugimi veteranskimi in domoljubnimi organizacijami. Pričakujemo, da bodo v nadaljevanju našega dela člani predsedstva ZVVS, ki so v vlogi predsednikov pokrajinskih odborov svojo temeljno nalogo, to je prenos informacij o delu predsedstva ZVVS, opravili še bolj aktivno kot v preteklih letih. K večji učinkovitosti informiranja nam bodo pomagala nova, sodobna orodja, od naših spletnih strani do facebooka.

Na seji smo posebej izpostavili pomen sodelovanja z drugimi veteranskimi in domoljubnimi organizacijami. Ugotavljamo, da je to sodelovanje zaradi zapletenih družbenih razmer in tudi mednarodnih okoliščin iz leta v leto bolj pomembno. Naša organizacija si je v minulih treh desetletjih ustvarila ugled in spoštovanje okolja, v katerem živimo in delujemo. Dostojno in spoštljivo komuniciranje je temelj dobrega sodelovanja z vsemi, ki se trudimo ohranjati spomin na zgodovino in uporništvo slovenskega naroda. Pri takšnem spoštljivem načinu delovanja ni nobene potrebe po mitologizaciji naših dejanj in še manj po lastninjenju posameznih dogodkov iz obdobja osamosvajanja. Spominska obeležja, ki smo jih postavili in za katere skrbimo, so in bodo večni opomin in spomin na čas in dogodke, v katerih smo imeli čast in privilegij sodelovati. Tako v uniformah TO, kot milice ali v civilnih oblekah. Tudi ta simbolna zunanja znamenja jasno kažejo, da je osamosvojitev bila zgodovinsko dejanje slovenskega naroda! Zavedati pa se moramo, da je naknadno dodajanje simbolov drugih organizacij na naša spominska obeležja nespoštljivo in nesprejemljivo. Prav tako je potrebno poskrbeti, da bo na spominskih obeležjih tudi uradni znak ZVVS. Potrebno je v našem sodelovanju z drugimi veteranskimi in domoljubnimi ter tudi stanovskimi organizacijami iskati tiste oblike aktivnosti, ki bodo utrjevala odpornost družbe na vseh področjih, ne pa ga rušile in omejevale. Izkušnje nas vseh so bogate in raznolike in ni nobene potrebe po uniformiranosti, pač pa po učinkovitosti v različnosti. Le tako bomo ohranili identiteto in ustrezno avtonomijo naše organizacije.

Izrednega pomena je naše sodelovanje s Slovensko vojsko (SV) in Ministrstvom za obrambo (MORS). Dolga leta sta bili SV in MORS tisti ustanovi, ki sta nam veliko pomagali, da smo lahko izpolnjevali naše poslanstvo. Sedaj je priložnost, da SV nudimo podporo tako pri prenosu izkušenj iz osamosvojitvene vojne, kot pri pridobivanju mladih za vojaški poklic in tudi pri ustvarjanju pozitivnega javnega mnenja. Gotovo so še druge dejavnosti, kjer bo naša pomoč dobrodošla in upam, da bodo v SV in MORS našo pripravljenost razumeli in jo tudi sprejeli.
Delo z mladimi bomo nadaljevali enako ali še bolj intenzivno kot do sedaj in ravno na tem področju so možne številne oblike sodelovanja in skupnega dela. Pozitivne izkušnje, ki smo jih pridobili v minulih letih, so jamstvo, da bomo skupaj še bolj uspešni. Izmenjava pridobljenih izkušenj je pomembna in poiskati moramo način, da bodo te izkušnje prenašali in uporabljali v vseh naših organizacijah.

Na našem letošnjem glavnem zboru, ki je bil tudi volilni, smo dokaj natančno analizirali naše minulo delo in predstavili tudi načrte za letošnje leto. Kot predsednik sem podal tudi usmeritve za naše delo v prihajajočem mandatu in posebej izpostavil, da je naša organizacija politično nepristranska, smo pa pripravljeni sodelovati z vsemi, ki negujejo enake ali podobne vrednote kot naša organizacija.

Spoštovani!
Naša generacija je aktivno sodelovala v vojni za Slovenijo in izpolnila svojo državljansko in človeško dolžnost. Razvijali smo Teritorialno obrambo (TO), ki je skupaj z milico in slovenskim narodom branila svoj jezik, kulturo, ozemlje in meje. Po vojni smo z visoko stopnjo samozavesti, optimizma in tovarištva razvijali svojo vojsko in nikoli nismo pozabili ali celo zatajili svojih korenin. Nikoli nismo pozabili, da mora SV ohraniti svoj nacionalni značaj in podobo. Razvijali smo zavest, da se nikoli ne smemo sramovati svoje zgodovine. Vojni veterani tako ohranjamo spomin na zgodovino uporništva in še posebej opominjamo mlade, da se je treba zavedati svojih korenin. In zaradi vsega navedenega in še marsičesa drugega, kar je krasilo slovenski narod, ne smemo biti tiho ob številnih odklonih, ki se dogajajo v družbi. In tudi to je ena od pomembnih nalog, ki nas čakajo vsakodnevno. Ne smemo se zadovoljiti samo z nošenjem nacionalnih zastav in naših praporov v javnosti, pač pa biti aktivni državljani, ki ne bodo samo govorili o domoljubju, ampak ga tudi živeli.

Predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo
Ladislav Lipič

Scroll to Top