Plan dela Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Maribor v letu 2012

V letu, ki sledi jubilejnemu letu ob 20. obletnici osamosvojitve bomo ob pomanjkanju sredstev, ki smo jih na račun tega leta porabili ( ne po lastni krivdi ), delno okrnili naš program, ki je direktno povezan s stroški in se bomo posvetili programom, ki ne zahtevajo toliko finančnih sredstev. Poizkušali bomo z delnimi organizacijskimi posegi, ki bi prinesli boljšo komunikacijo med združenjem ter članstvom in kjer bi imeli člani večji vpogled v delo združenja.

V mesecu januarju smo opravili sestanek s koordinacijo veteranskih organizacij na nivoju MOM in uskladili naše delovanje.
Bili smo prisotni na pohodu ob obletnici padca Pohorskega bataljona.

V mesecu februarju bomo obiskali vse župane v občinah, od koder prihajajo naši veterani. Tudi občino Duplek, ki nima nikakršnega odnosa do našega združenja. Ponovno bomo poizkušali vzpostaviti nek partnerski odnos z to občino, saj prihaja prav od tod veliko veteranov, ki so kot člani zelo aktivni.
Sicer pa bomo predlagali občinam za bolj konkretno sodelovanje in poizkušali dobiti vpogled v njihova praznovanja in pomembne dogodke, kjer bi želeli sodelovati.

V mesecu marcu imamo volilno konferenco, kjer bomo volili celotno sestavo predsedstva.
V mesecu aprilu se pričnejo dnevi MOM ( Volkmerjev prehod kjer bomo aktivno sodelovali. S televizijo Slovenija bomo posneli film o spominskih obeležjih, ki smo jih postavili v Gaju spomina na zelenici v nekdanji Meljski vojašnici.
Opravili bomo pohod po poteh Alfonza Šarha, ki ga pripravlja OZVVS Sl. Bistrica.
V mesecu maju je obletnica Pekrskih dogodkov, kjer ima država Slovenija do teh dogodkov mačehovski odnos, saj tistim odločilnim dogodkom noče priznati
vojnega stanja, kar je dejansko bilo in tako tudi udeleženci teh dogodkov niso tako obravnavani, kot bi si zaslužili.
Sodelovali bomo na pohodu, ki ga pripravi OZVVS Ruše.
Sodelovali bomo pri pohodu , ki ga pripravi OZVVS Lenart.

V mesecu juniju bomo organizirali strokovno ekskurzijo, ki je sicer vedno dobro obiskana. Tokrat se bomo odpravili na Notranjsko, kjer bomo obiskali kraje, ki so vredni veteranskega spomina.
Izdali bomo brošuro »Neuklonljivi Maribor s periferije«, kjer bomo opisali dogajanje na drugi strani »puškinih cevi« pa tudi dogodke, ki so bili do sedaj zamolčani.
Sodelovali bomo pri pohodu po Prlekiji (OZVVS Ormož)
V mesecu juliju bomo pripravili vsakoletno tiskovno konferenco s katero bomo poizkušali obvestiti širšo javnost o našem delovanju.
Sodelovali bomo pri izvedbi srečanja veteranov dveh generacij, ki bo letos v Domu obrambe in zaščite v Pekrah. Pri tem moram poudariti, da se bomo potrudili, da bo srečanje povezovalno in da bo na njem sodelovala tudi mladina ter druge civilne strukture, ki niso politično obremenjene.
V mesecu septembru bomo pripravili srečanje veteranov z njihovimi družinskimi člani, torej sproščeno družabno srečanje, kjer se bomo spomnili na minule dogodke.
V mesecu oktobru bomo pripravil izlet, v smeri Primorske in obiskali kraje, ki imajo globoke zgodovinske korenine usode slovenskega naroda.
Sodelovali bomo ob dnevih MOM.
V mesecu novembru bomo sodelovali v vseh komemoracijah za padlimi, ki so dali življenja za lepše dneve svojih potomcev. Moram poudariti, da se z razliko od nekaterih članov Koordinacije udeležujemo vseh komemoracij, tudi na tistih grobovih, kjer so pokopani pobiti v povojnih pobojih.
V mesecu decembru bomo opravili zadnjo sejo predsedstva, ki jih načrtujemo sicer deset in na kateri bomo opravili pregled opravljenega in izdelali plan za prihodnje.
V tem letu bomo opravili nekaj akcij za pridobitev novih članov, ki še niso organizirani v našem združenju. Poizkušali bomo pomagati socialno šibkim. Na področju veteranske zakonodaje, bomo storili vse, da se spremeni povsod tam, kjer je dokazljivo diskriminatorna. Nikakor ne moremo pristati na dejstvo, da ne more dobiti veteranskega statusa nihče, ki ni nosil orožja. Novinarji, snemalci, bolničarji v prvih bojnih vrstah, kurirji predvsem pa pripadniki, ki so sodelovali v Pekrskih dogodkih, si prav gotovo zaslužijo ta status.
V letu 2012 se obetajo tudi volitve na nivoju zveza. Dosedanjega predsednika bo najbrž zamenjal novi. Kandidat za novega predsednika je VladoLlipič, sicer generalmajor in dosedanji svetovalec za obrambo predsednika Turka. Tudi predsednika pokrajinskega odbora bomo letos na novo izbrali. Predlagali smo našega člana Venčeslava Ogrinca, ki ga je podprla večina članov pokrajinskega odbora Vzhodnoštajerske pokrajine.

Kot vedno, bomo tudi v tem letu delovali povezovalno. Odločno namreč obsojamo politikantske izbruhe v veteranskih organizacijah in v družbi, ki ne pripomorejo k zbližanju tega razdvojenega naroda. Seveda bomo delovali samostojno in ne bomo dovolili zunanjega vmešavanja v naše delo!

21.01.2012
Tone Korošec, predsednik

Scroll to Top