Počitniški apartma ZVVS Oljka v Izoli

Pogoji uporabe počitniškega apartmaja Oljka v Izoli

• Počitniški apartma je namenjen članom Zveze veteranov za oddih in rekreacijo. Pravico do najema apartmaja imajo tisti člani, ki imajo poravnano članarino za preteklo ali tekoče koledarsko leto. Preverjanje opravi strokovna služba Zveze veteranov na osnovi vpogleda v člansko evidenco ZVVS.
• Cena najema apartmaja je v obdobju poletne sezone od 15.junija-15.septembra 50,00 €/dan.
V obdobju od 16.septembra-14.junija je cena najema 40,00 €/dan. V ceno letovanja je vključen davek na dodano vrednost. Turistična taksa ni vključena v ceno.
• Najem je možen preko vsega leta. V času od 15. junija do 15. septembra je možen samo tedenski najem. Menjava uporabnikov apartmaja je vsak petek v mesecu. V ostalem obdobju je možen tedenski najem ali najem od ponedeljka do četrtka ter od petka do nedelje.
• Plačilo najema počitniške enote se opravi v Turistični agenciji Laguna Izola, Istrska vrata 7, 05/6400 278; gsm: 041-412-611.
• Prevzem in vračilo ključev počitniške enote se izvrši v Turistični agenciji Laguna Izola.
• Počitniška enota se dodeljuje na podlagi vrstnega reda prispelih prijav.
• Prosilec se prijavi preko elektronske pošte: info@lagunaizola.com
• Letovalec je pri uporabi počitniške enote dolžan dosledno spoštovati vsa prejeta navodila, hišni red in uporabljati enoto s skrbnostjo dobrega gospodarja
• V počitniški enoti niso dovoljene domače živali, prav tako je prepovedano kajenje
• V kolikor letovalec med letovanjem naleti na nepravilnosti oziroma okvaro, ki onemogoča nadalno uporabo počitniške enote ali lahko povzroči večjo škodo na objektu, je dolžan o tem nemudoma obvestiti Turistično agencijo Laguna Izola (05-6400-278) ali vzdrževalca objekta (Denis Benčič 041-615-222).
• Letovalec je dolžan v knjigo gostov zapisati svoj termin letovanja in morebitne pomanjkljivosti ter razhajanja artiklov iz inventarne liste.
• Letovalec je odgovoren za vso škodo, nastalo v času njegovega letovanja v počitniški enoti. O škodi je dolžan obvestiti Zvezo veteranov (01-524-17-84) najkasneje do zaključka letovanja. Stroške za odpravo nastale škode mora poravnati v predpisanem roku po prejemu zahtevka za povrnitev stroškov s strani Zveze veteranov.

Vse na povezavi ZVVS: http://www.lagunaizola.com/iskalnik/apartma-oljka-zvvs/

Scroll to Top