Poročilo o delu in opravljenih aktivnostih v letu 2020

Spoštovani veterani,
leto,katero se je izteklo, nam je prineslo kar nekaj nevšečnosti,katerih nismo bili vajeni, predvsem nas je doletela prisilna osamitev in prepoved druženja. Ravno ta zaplet nam je onemogočil izvedbo kar nekaj aktivnosti,katere smo imeli v programu in so bile praktično naša stalnica, katera nas je spremljala celotno leto
V januarju smo obeležili pohod na Tri žeblje-spominska slovesnost v čast Pohorskemu bataljonu; izvedli smo sejo predsestva še pod staro taktirko, udeležili smo se sestankov Pokrajinskega združenja, sodelovali na treh letnih konferencah pri naših sosednjih združenjih. Obeležili smo slovenski kulturni praznik,8.Februar; udeležili smo se kulturnih manifestacij po združenjih.
Lastno konferenco smo želeli izvesti v marcu 2020-kljub skrbnim pripravam nam je bila izvedba konference zaradi varnosti sodelujočih onemogočena,kar smo sprejeli z razumevanjem.
V mesecu marcu in aprilu smo delovali samo dopisno ter se pripravljali na ukinitev ukrepov;  v maju in juniju smo nekako lažje zadihali,saj smo začeli ponovno sestavljati obveznosti in aktivnosti,katerih nismo speljali. Prišel je junijski čas, odprtje, dovoljeni stiki do 50 ljudi,kar nam je omogočilo izvedbo letne konference.
V juniju smo se udeležili nekaj spomiskih svečanosti za dan državnosti; 28.junija smo obeležili 1. oboroženi spopad med TO in JLA v MOM v Limbušu, spomin v juliju smo združenja Vzhodnoštajerske pokrajine skupaj z organizatorjem Veterani Ormoža in Občino Ormož prisostvovali proslavi Obranili smo mejo.Prisosotvovali smo na proslavi,posvečeni Generalu Maistru, na Pobrežju in otvoritvi spominske plošče v Parku miru v Melju.
Avgust mesec nam je prinesel kar nekaj miselnih in telesnih aktivnosti; izvedli smo šahovski turnir, posvečen Francu Rudolfu ter se udeležili športnih iger na Brinju,katere je organiziralo Območno združenje Slovenska Bistrica.
V septembru smo se v manjšem, zakonsko dovoljenem številu udeležili tradicionalnega pohoda na Jugovo domačijo.
Oktober je bil mesec priprav na organizacijo pohoda Po mariborskih gričih,katerega organizator  bi bili mi,vendar je zopet Covid zmagal.Udeležili smo se komemoracij ob dnevih spomina na mrtve, skupaj z ostalimi člani Koordinacije ter Mestno občino Maribor. Leto, v katerega smo previdno stopili, nam ne ponuja nekih aktivnosti vendar če se bo sizuacija spremenila, bomo izvedli manjkajoče zadeve oz leta 2020; aktivno se bomo skupaj z Mestno občino Maribor, Turističnim društvom Pekre, Koordinacijo veteranskih organizacij vključili v obeležitev 30 letnice samostojne Slovenije-proslava v Pekrah.
Na nivoju nekdanjega občinskega štaba TO Maribor planiramo izvesti Veteransko srečanje na Letalskem centru v Skokah.
Ekskurzija, v dovoljenih okvirih je planirana na območje Medvedjeka, kjer bi skupaj s kolegi iz Dolenjske spoznavali pomembnost Bitke na Medvedjeku.
V primeru,da bo druženje dovoljeno, bomo učence iz osnovne šole Dušana Flisa iz Hoč peljali na ekskurzijo v Gornjo Radgono, kjer bi spoznavali potek vojne in brezvestno uničevanje civilnih objektov med vojno.

Cenjeni ,
ne želim preveč stvari nagnesti, pa potem ugotavljati,da nam jih ni bilo dano izvesti.

Predsednik OZVVS Maribor

Branko  Trglec

Scroll to Top