Poročilo o delu Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo v letu 2011

Leto 2011 je bilo jubilejno 20. Leto od osamosvojitve Slovenije. V začetku leta smo si zastavili zelo smeli načrt, kaj bomo v tem letu opravili in komaj smo sami verjeli, da nam bo vse zastavljeno tudi uspelo uresničiti.
V mesecu januarju smo opravili pietetno dejanje, poklon padlim bojevnikom Pohorskega bataljona pri Treh žebljih na Osankarici.
V mesecu februarju so potekale priprave za uresničitev zadanih nalog, ki so nas čakale v tem letu. Posvetili smo se pripravam za izdajo almanaha ter pridobivanju dokumentacije za postavitev spomenika, pri čemer pa smo naleteli na velike in nerazumljene ovire pri Upravni enoti Maribor.
Obiskali smo vse župane občin Hoče-Slivnica, Rače-Fram, Miklavž na Dravskem polju, Starše ter seznanili župane teh občin o naših načrtih.
V časopisu Mariborčan smo predstavili naše združenje in naše delo.
V mesecu marcu smo opravili občni zbor imenovan Glavni zbor združenja, na katerem so delegati potrdili zastavljene naloge združenja. Na nivoju Koordinacije veteranskih organizacij Maribora smo uskladili naše delovanje v tem letu.
Z RTV centrom smo sodelovali v oddaji o vojni za Slovenijo.
V mesecu aprilu in naprej smo sodelovali v komisiji MOM za pripravo proslave ob 20. Obletnici Pekrskih dogodkov. Ob sodelovanju na proslavi dneva MOM smo počastili spomin na dogodke v Volkmerjevem prehodu.
Sodelovali smo na pohodu miru, ( Šarhovem pohodu od Treh kraljev, do bojišča na Treh žebljih, ki ga je organiziralo OZVVS Slovenska Bistrica.
V mesecu maju smo sodelovali na pripravah in izvedbi proslave ob Pekrskih dogodkih ter na pogodu, ki ga je organiziralo Turistično društvo Pekre.
V mesecu juniju smo sodelovali pohodu od Selnice ob Dravi po gričevju do Fale ter nazaj, ki ga je organiziralo OZVVS Ruše.
V tem mesecu smo pripravili proslavo ob 20.obletnici osamosvojitve na športnem letališču Skoke, ki so se je udeležili vsi župani in podžupani nekdanje skupne občine Maribor, razen župan občine Duplek. Proslavo smo končali s prijateljskim druženjem veteranov ob pijači in jedači.
Na zelenici imenovani »Gaj spominov« v nekdanji meljski vojašnici, smo odkrili prvi spomenik v Mariboru, posvečen dogodkom izpred dvajsetih let. Spomenik je posvečen Neuklonljivemu Mariboru, ljudem v njem ter vojakom tedanje TO ter milice…
Imeli smo odmevno tiskovno konferenco, na kateri smo predstavili naše dosedanje delo in naloga za v prihodnje.
MOM smo po osmih letih ponovno predlagali poimenovanje ene od ulic po dogodkih pred 20.leti. Naš predlog je bil uresničen in del nekdanje Svetozarevske ulice se sedaj imenuje Ulica slovenske osamosvojitve.

V Maistrovi dvorani Kadetnice smo opravili predstavitev knjige »Neuklonljivi
Maribor«, zbornika, ki smo ga pripravljali dve leti. Knjigo smo izdali s pomočjo Založbe Ostroga in je bila izdana v nakladi 1000 izvodov. Sama knjiga, ki je v ekskluzivni izvedbi, je tudi po vsebini zelo zanimiva, saj v njej nastopajo udeleženci osamosvojitvene vojne od civilnih udeležencev, vojakov do županov in generalov. Mestni svet MOM nam je na pobudo podžupana Mikla sicer odobril za izvedbo obeh projektov (knjige in spomenika ) 10000 evrov pomoči, vendar do realizacije te obljube iz neznanih vzrokov ni prišlo, tako, da smo vse breme teh projektov nosili naše združenje ter založba Ostroga. Založen je bil privaten denar, zato še vedno pričakujemo, da bo MOM izpolnila svojo obljubo. Menimo, da je Gaj spominov, na katerem se nahajajo spomeniki Izgnancem, Nasilno mobiliziranim, spomenik Neuklonljivemu Mariboru ter obvestilna tabla, ki govori o zgodovinskih dogodkih, ki so se odvijali v tej vojašnici, dovolj velik prispevek h Kulturni prestolnici mesta v tem letu.
V tem mesecu smo opravili zanimivo strokovno ekskurzijo na avstrijsko koroško in Gorenjsko, kjer smo obiskali Gospo sveto ter muzej orožja in lova v Borovljah, na Gorenjskem pa muzej v Škofji loki.
V sodelovanju z veterani Severja ter RTV centrom ( tudi organizacijsko in finančno ) smo postavili in odkrili spominsko obeležje v spomin na delovanje tega centra in predvsem njegovih novinarjev v času osamosvojitvene vojne.. Spomenik stoji ob zgradbi RTV centra.
V mesecu juliju smo skupaj z veteransko Koordinacijo pripravili skupno proslavo, na Limbuškem nabrežju, posvečeno 20. obletnici osamosvojitve. Sodelovanje s podpisniki Listine o sodelovanju ( Zveza borcev za vrednote NOB, Policijsko veteransko društvo Sever, OZ častnikov Maribor, Društvo vojnih invalidov, Društvo generala Maistra ), poteka v okviru naših pričakovanj. Sodelujemo pri vseh akcijah, ki so v prid slovenske družbe, odklanjamo pa sodelovanje pri (po naše) političnih projektih.
Opravili ( na Obretanovem – pod Uršljo goro), smo šolanje naših praporščakov.
V občini Starše smo sodelovali pri odkritju spomenika Borisu Adamu, v občini Hoče-Slivnica pa pri odkritju spomiske plošče hraniteljem orožja v času osamosvojitvena vojne.
Sodelovali smo z 72. Br. SV pri njihovemu dnevu odprtih vrat.

V septembru smo pripravili družinski piknik, v oktobru pa zanimivo ekskurzijo na letališče v Cerklje ter samostan Pleterje.
Kot je že običaj, sodelujemo s finančno podporo pri projektih Turističnega društva Pekre, tudi Zvezi prijateljev mladine pomagamo pri uresničitvi počitnikovanj najrevnejšim otrokom.
V tem letu smo se odzvali na klic Zdravstvenega doma Adolfa Drolca iz Maribora in ob naših družabnih srečanjih pripravili meritve krvnega tlaka, pritiska in holesterola. Izkupiček od meritev (cca 900 Eurov ) smo namenili za nakup mamografa.
Pomagali smo sedmim socialno ogroženim.
S strelskim društvom »Veteran« v letošnjem letu nismo sodelovali. S sodelovanjem bomo nadaljevali, ko bomo podpisali skupno pogodbo o medsebojnem sodelovanju. Pozivam vodstvo SD Veteran, da se o tem čim prej dogovori.

V mesecu oktobru in novembru smo sodelovali na TV oddaji ob odhodu zadnjega vojaka iz Slovenije (Šrimpf), ter pri proslavah MOM.
V novembru smo sodelovali pri številnih komemoracijah v spomin na mrtve.
V letošnjem letu smo opravili osem sestankov predsedstva.
Morda še nekaj podatkov, ki niso najbolj vesele narave.
V letu, ki se je izteklo, je umrlo šest naših članov. Koliko veteranov, ki niso naši člani je v našem okolju tako zapustilo svoje najdražje pa na žalost ne vemo. Prav gotovo ne malo. Umrljivost med veterani je zelo velika, prav posebej pri nas. Vzrok je prav gotovo socialna kriza, ki so ji najbolj izpostavljeni prav veterani.
Prav v tem letu, ko smo proslavili 20. obletnico osamosvojitve, je pristopilo v naše vrste le 31 novih članov. Sedaj nas je 980, kar je z ozirom na dejstvo, da je bilo v nekdanji mariborski občini v času vojne izdanih cca 5000 pozivov, je številka 980 mala. Za primerjavo: OZVVS Slovenska Bistrica ima pri mnogo manjšem številu vpoklicanih preko 1200 članov.
Od 980 članov jih je v lanskem letu plačalo članarino 630. Z ozirom na naše delo, ki ga načrtujemo je odzivnost preslaba.
Uvedli smo tudi svojo spletno stran, ki pa na žalost še ni prav zaživela. Upajmo, da bo v letošnjem letu bolje!

Na koncu bi se želeli zahvaliti vsem, ki so tako ali drugače pomagali pri uresničitvi naših programov. MOM, ki nam vsako leto dodeli sredstva za naše delo, občini Hoče-Slivnica, občini Rače-Fram, občini Miklavž ter občini Starše.
Na žalost moram tudi tokrat zapisati, da nimamo nikakršne veze z občino Duplek, v kateri je precej naših veteranov, ki so tudi v našem predsedstvu. Poizkušali smo na vse načine vzpostaviti nek odnos, vendar nismo imeli uspeha. Občina Duplek je lani postavila spomenik 711. odredu TO, v katerem je bilo nekaj Dupelčanov, vendar še daleč ne vsi, odred sicer nikoli ni deloval na njihovem območju. Za postavitev spomenika smo izvedeli zgolj slučajno. Torej skrajno izključujoč odnos do naše organizacije, ki združuje in skrbi za vse veterane vojne za Slovenijo, tudi na njihovem področju. Od novega župana po volitvah pričakujemo boljši odnos.

Hvala!

Tone Korošec, predsednik

Scroll to Top