Pridobivanje in distribucije humanitarne pomoči

Spoštovani,

 

Na Zvezi veteranov smo že  v soboto sprožili nekatere aktivnosti v zvezi z poplavami, ki so močno prizadele nekatere dele Slovenije. Tako smo posredovali dopis na MORS, CZ, Rdeči križ in na Ministrstvo za solidarno družbo v katerem smo izrazili svojo pripravljenost za sodelovanje pri odpravljanju posledic naravne ujme. Odziv je bil pozitiven in od takrat smo v stiku s pristojnimi službami in obveščamo lokalne predstavnike o morebitnih potrebah po prostovoljcih.

Seveda so se v tem času odzvala tudi nekatera območna združenja, ki so bila pripravljena pomagati tudi s finančno-materialnimi sredstvi. Zaradi usklajenosti delovanja smo zato sklicali nujno sejo sekretariata.

Na seji sekretariata ZVVS, ki je potekala v četrtek, 10.8.2023 so bile sprejete nekatere usmeritve glede udeležbe vojnih veteranov pri odpravljanju posledic nedavne ujme.

  • Iz sredstev sklada za naravne nesreče se kupijo sušilci prostorov in generatorji ter se jih dostavi na prizadeta območja za pomoč našim članom. Tu je potrebno sodelovanje pokrajinskih predsednikov in predsednikov območnih združenj, da se preveri stanje na terenu in pripravi spisek prizadetih članov
  • Predsedstvu ZVVS se predlaga sklep o povišanju sklada za naravne nesreče za 1€/člana, ki se obračuna pri drugem obroku sofinanciranja programov OZVVS za leto 2023. Sklep je že  bil na korespondenčni seji potrjen soglasno.
  • K aktivnostim, ki jih izvajamo je povabljeno tudi Združenje Sever, ki je potrdilo sodelovanje
  • V kolikor bodo območna združenja zbirala oz. želela darovati tudi denarna sredstva predlagamo, da le ta nakažejo na transakcijske račune humanitarnih organizacij, seznam se nahaja na tej povezavi: www.cnvos.si/novice/3359/kako-pomagati-prizadetim-v-neurjih-in-poplavah/ .Če pa želite sodelovati neposredno s prostovoljci pri odpravi posledic pa se prijavite na aplikaciji https://poplave2023.urszr.si/
  • Za nabavo, zbiranje in dostavo materialnih sredstev predlagamo, da se povežete z lokalnim odborom Rdečega križa, ki ima seznam potrebnih stvari in tudi na katere lokacije je potrebno določen artikel posredovati. Koordinatorji za posamezne pokrajine so  predsedniki PO , ki morajo uskladiti aktivnosti med društvi in Rdečim križem oz. drugimi humanitarnimi organizacijami.
  • Koordinator za vse aktivnosti in kontakte je generalni sekretar Mitja Jankovič, 031-332-852 ali mitja.jankovic@zvvs.si

 

V času po sestanku in pripravo dopisa so se realizirale  že nekatere pomembne aktivnosti.

Združenje Sever se je priključilo naši pobudi in skupaj smo že naročili 15 sušilcev prostorov. Za tako hitro dobavo se iskreno zahvaljujemo nekdanjemu predsedniku PO Ljubljana Dušanu Presetniku, ki je preko svojih dobaviteljev zagotovil prepotrebne aparate. Sušilce bomo lahko prevzeli že v sredo 16.8.2023 in jih nemudoma dostavili na ogrožena področja. ZVVS bo imela na voljo 8 sušilcev, kolegi iz Severa pa 7.

Pokrajinski predsedniki iz Ljubljane -okolice,  Gorenjske, Koroške in Zahodnoštajerske pokrajine imate nalogo, da v sodelovanju z območnimi združenji zberete podatke o naših članih, ki so bili poplavljeni in katerih objekti so že na voljo za sanacijo oz. sušenje. V tem trenutku bomo lahko dostavili po 2 sušilca na navedeno pokrajino. V kolikor se  bo pokazala potreba po še večji količini sušilcev, bomo o tem sprejeli odločitev v naslednjih dneh.

Hvala za razumevanje in vašo pomoč.

 

                                                                                              Mitja Jankovič
Gen. sekretar

Scroll to Top