Razpis za predsednika OZVVS Maribor za mandatno obdobje 2024 – 2028

Na podlagi sklepa predsedstva OZVVS Maribor z dne 31.01.2024, kandidacijska komisija objavlja

razpis za predsednika OZVVS  Maribor za mandatno obdobje 2024 – 2028

Pogoj za kandidaturo je članstvo v OZVVS Maribor.

Predlagateljem naj bo ob predlaganju kandidata osnovno vodilo, sposobnost in pripravljenost kandidata, da s svojim delom in izkušnjami uspešno pripomore k uspešnemu delu in promociji OZVVS Maribor. Kandidat- kandidatka mora imeti tudi vodstvene sposobnosti in izkušnje, ter podati vizijo dela in razvoja OZVVS Maribor.

Razpis se objavi na spletni strani OZVVS Maribor. Postopek evidentiranja možnih kandidatov poteka od srede 07.02.2024 do vključno 07.03.2024. Pošta oddana na dan 07.03.2024 se šteje kot pravočasno oddana.

Predlogi za kandidate se pošljejo na pripravljenem obrazcu na naslov sedeža OZVVS Maribor, Ulica heroja Šaranoviča 27, 2000 Maribor s pripisom ˝Ne odpiraj, za kandidacijsko komisijo˝.

Za dodatna pojasnila in vprašanja izvedbe kandidacijskega postopka je pristojen predsednik kandidacijske komisije Igor Pahor (041 87 44 30)

 

Za kandidacijsko komisijo:
Igor Pahor

Maribor, dne 07.02.202

S klikom na to besedilo, si lahko prenesete evidenčni list oz. pripravljen obrazec na katerem predlagate kandidata.

Scroll to Top