V Pekrah bo pestro!

Pričenjamo z vrsto majskih prireditev v počastitev spomina na Pekrske dogodke 1991, ko se je prav tu sprožila iskra slovenske osamosvojitve, dalj časa porajajočega sosledja dogodkov za uresničitev zgodovinskih teženj po lastni državi. V petek, 17. Maja  bo v IC Pekre otvoritev spominske sobe. Dan kasneje, v soboto bodo trije dogodki, ob 11.00 kratka slovesnost z nagovorom častnega predsednika zveze slovenskih častnikov, Mihe Butare.
Sledil bo  tradicionalni pohod IC Pekre do vojašnice generala Maistra in nazaj. Tako kot pretekla leta se bodo pohoda udeležili poleg domačinov tudi gostje iz vse Slovenije.
Osrednja slovesnost bo v soboto 18.maja ob 18.00. Zbranim bo spregovoril častni občan MOM, prof. Rudi Moge, leta 1991 eden od neposrednih udeležencev majskih dogodkov.
23. Maja bo ob 19.00 v organizaciji kulturnega društva Pekre v tukajšnjem kulturnem domu veliki koncert Big Banda  SV pod taktirko Rudolfa Strnada.

Joze Jagodnik

Scroll to Top