Vabilo na letno konferenco

 Spoštovane veteranke, cenjeni veterani, sklicujem letno konferenco združenja, katera se bo odvijala, dne 5.novembra 2021 ob 18. uri v prostorih OZVVS Maribor, Heroja Šaranoviča 27, 2000 Maribor

Za letno konferenco  predlagam naslednji

DNEVNI RED:

 1. Otvoritev programskega občnega zbora in izvolitev delovnega predsedstva
 2. Sprejem dnevnega reda, izvolitev ostalih delovnih teles
  • zapisnikar
  • dva overovitelja zapisnika
  • verifikacijska komisija
 3. Pozdrav gostov na letni konferenci
 4. Poročilo predsednika
 5. Finančno poročilo
 6. Poročilo nadzornega odbora
 7. Razprava po poročilih
 8. Program dela in finančnega načrta za leto 2021
 9. Pobude in predlogi
 10. Razno

Predsednik:

Branko Trglec l.r.

Scroll to Top