VABILO NA VOLILNO LETNO KONFERENCO ZDRUŽENJA

Cenjene veteranke, spoštovani veterani, dobrodošli dragi gostje, vpeljana navada je, da pogledamo za nekaj časa nazaj in si obelodanimo naše delovanje in poslovanje v preteklem letu, članstvo seznanimo z opravljenim delom ter hkrati povemo, kaj smo izpustili ali pozabili ter odložili za leto 2024.

Volilno  konferenco bi izpeljali  v četrtek, 21.marca 2024, s pričetkom ob 17.uri, v dvorani Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje v Pekrah(po naše v Obrambnem domu v Pekrah).

Dnevni red:

1.     Otvoritev in pozdrav gostov in izvolitev delovnega predsedstva

2.     Poročilo predsednika

3.     Finančno poročilo

4.     Poročilo nadzornega odbora

5.     Razprava po poročilih

6.     Razrešitev predsednika, podpredsednika, sekretarja,članov  predsedstva, nadzornega odbora  in častnega razsodišča

7.     Volitev novega predsednika, podpredsednika, sekretarja, predsedstva, nadzorni odbor in častno razsodišče

8.     Program dela in finančnega načrta za leto 2024

9.     Pobude in predlogi

10.Razno

Nasvidenje v Pekrah,

OZVVS MARIBOR

                                                                                            Brako Trglec l.r.

Scroll to Top