Vremenska neurja in povzročena škoda

Spoštovani,

 

Po burnem vremenskem dogajanju je nastala na nekaterih območjih v državi tudi velika materialna škoda na bivalnih objektih.

Zveza veteranov ima v ta namen oblikovan sklad za pomoč ob naravnih nesrečah.

Pozivam vas, da preverite pri svojih članih, ali je kdo izmed njih imel večjo škodo na stanovanjskem objektu in v skladu z določili priloženega pravilnika posredujete vloge za odobritev pomoči ob naravni nesreči.

V vsakem primeru bodite pozorni na priloženo oceno škode, ki jo mora izdelati ustrezni občinski organ, ki je izvajal popis škode. Pozornost namenite predvsem na poškodovane stanovanjske objekte.

Vloge posredujte na Zvezo veteranov, kjer bo pristojna komisija pregledala prispele vloge in v skladu z možnostmi tudi določila višino pomoči.

Lp

Mitja Jankovič

TUKAJ si lahko prenesete pravilnik

Scroll to Top