Žalna seja predsedstva OZVVS Maribor

Odšel je naš velik prijatelj, vzornik in nenadomestljivi tovariš v boju in miru, naš Franc Rudolf, poveljnik enot 71. Območnega štaba TO, ki so branile Maribor in velik del SV Slovenije.
Izgubil je edino bitko v svojem življenju z zahrbtnim in nevidnim sovražnikom, kjer mu ni moglo pomagati njegovo vojaško znanje, njegova poveljniška odločnost niti njegov čudoviti značaj , ki ga je vodil v njegovi pravičnosti in tovarištvu.
Na tej žalni seji, ki ji bodo poleg nas prisostvovali tudi njegovi bližnji sorodniki, bomo obudili spomin na našega dragega prijatelja.
Žalna seja, ponedeljek, 20.03. ob 18. uri v prostorih OZVVS Maribor.
Pogreb dragega pokojnika, sreda, dne 22.03. ob 14. uri, pokopališče v Hoče. VladoV 1

Nekrolog za Francem →TUKAJ

Scroll to Top