Zdravstveno varstvo veteranov po 1.1.2017

Pozdravljeni,

Prejeli smo dopis iz Ministrstva za delo, v katerem je navedeno na kakšen način se bo s 1.1.2017 ponovno uvedlo plačilo prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja za vojne veterane.
Vsi, ki so to pravico uveljavili že pred sprejetjem ZUJF-a (2013) bodo odločbo prejeli samodejno s strani UE (ni potreben obisk UE in vložitev zahtevka).
Vsi, ki so leta 2016 prvič prejeli odločbo o plačilu PZZ (upokojenci ) bodo morali vložiti ponovno zahtevek na UE.
Vsi novi upravičenci (ko napolnijo ali so napolnili 55 let starosti in so še zaposleni ali imajo kakšen drugačen status) morajo vložiti zahtevek na UE.
Iz zapisa je razvidno, da UE lahko zahtevke sprejemajo še pred 1.1.2017. Pomembno je, da vsi, ki ste na novo upravičeni do plačila PZZ premijo sami plačujete naprej, dokler ne dobite odločbe oz. obvestila organa. V nobenem primeru ne prekinjajte pogodbe sami. V kolikor bo prišlo do preplačila premije boste sredstva dobili povrnjena na vaš transakcijski račun. Prosimo, da o navedenem seznanite čim širši krog svojega članstva kot tudi ostale.

  • Obvestilo obeh veteranskih organizacij → TUKAJ
  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, dopis →TUKAJ
Scroll to Top